Mercedes-Benz
สาธิต พันธุ์เวียง
ลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์: 076-373-261
sathit@benzphuket.com
ภาษา: ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
Contact Person for: บริการ, รถยนต์
ณัฐวุฒิ หนูเกต
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 076-373-261
Mobile:: 081-2509922
My e-mail address
ภาษา: ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
Contact Person for: บริการ, รถยนต์
ฟัยซอล อุมา
ฝ่ายการตลาด
โทรศัพท์: 076-373-261
faizon@benzphuket.com
ภาษา: ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
Contact Person for: บริการ
สุชาติ ขุนสวัสดิ์
ลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์: 076-373-261
suchat@benzphuket.com
ภาษา: ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
Contact Person for: บริการ, รถยนต์
อติเทพ ฐิตะฐาน
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 076-373-261
Mobile:: 088-7687955
athithep@benzphuket.com
ภาษา: ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
Contact Person for: บริการ, รถยนต์
อิทธิพล พูลสวัสดิ์
ลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์: 076-373-261
My e-mail address
ภาษา: ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
Contact Person for: บริการ, รถยนต์
จิราธร อุตรนาค
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 076-373-261
Mobile:: 098-7132074
jiratorn@benzphuket.com
ภาษา: ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
Contact Person for: บริการ, รถยนต์
พรพิมล ปิยะธรรม
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 076-373-261
Mobile:: 095-4298242
pornpimon@benzphuket.com
ภาษา: ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
Contact Person for: บริการ, รถยนต์
วนัสสรานันท์ รามจันทร์
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 076-373-261
Mobile:: 087-4663640
wararsaranan@benzphuket.com
ภาษา: ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
Contact Person for: บริการ, รถยนต์
ณัฐรินธิป รังท้วม
ฝ่ายขาย
โทรศัพท์: 076-373-261
Mobile:: 084-8408787
nattharinthip@benzphuket.com
ภาษา: ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย
Contact Person for: บริการ, รถยนต์