Mercedes-Benz

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เบนซ์ภูเก็ต จำกัด

บริษัท เบนซ์ภูเก็ต จำกัด เปิดให้บริการเมื่อเดือน ตุลาคม 1999 และจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน 1999 ณ สำนักงานเลขที่ 51/2 ม.1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต ในปี 2002 ได้ย้ายที่ทำการใหม่ มา ณ สำนักงาน เลขที่ 20/5 ม.2 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อให้รองรับการเติบโต และเพียงพอต่อการให้บริการแก่ลูกค้าจนถึงปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่ผู้เดียวจาก บริษัท เดมเลอร์ไครสเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันคือ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการและจำหน่ายรถยนต์มือสอง ภายใต้ชื่อ proven อีกทั้งให้บริการตรวจเช็คสถาพรถภายใต้ศูนย์บริการมาตรฐาน 2 สาขา รวม 15 ช่องซ่อม ให้ดูแลพื้นที่ใน 7 จังหวัด คือ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง สุราษฎร์ธานี ชุมพร และนครศรีธรรมราช และเมื่อปี 2007 ได้เปิดสาขา อีก 1 แห่ง ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมศูนย์บริการมาตรฐาน