Mercedes-Benz

Benz Phuket plug-in-hybrid

17.06.2017

Benz Phuket ได้จัดกิจกรรมทดลองขับรถยนต์ระบบปลั๊กอิน ไฮบริด ที่โชว์รูม Benz Phuket เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560เพื่อให้ผู้ที่สนใจในยนตกรรมปลั๊กอิน ไฮบริด ได้สัมผัสกับประสบการณ์การขับขี่พร้อมทั้งได้รับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์เพื่อให้เกิดความมั่นใจและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการขับขี่รถยนต์ Mercedes-Benz